Blog pastora

"Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów NIE WYZNAWALI SWEJ WIARY, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi ". Jn.12:42


NIE BÓJ SIĘ LUDZI I ZACZNIJ PUBLICZNIE PRZYZNAWAĆ SIĘ DO WIARY W JEZUSA. 


- LĘK PRZED LUDŹMI OKRADA BOŻYCH LUDZI Z ICH TOŻSAMOŚCI, 


- LĘK PRZED LUDŹMI SPRAWIA, ŻE CZŁOWIEK NIE JEST W STANIE ZROBIĆ TEGO CO MA W SERCU, 


- LĘK PRZED LUDŹMI SPRAWIA, ŻE CZŁOWIEK BOŻY SIĘ CHOWA, 


 - LĘK PRZED LUDŹMI USUWA CIĘ Z MIEJSCA, W KTÓRYM JESTEŚ  UŻYTECZNY / UŻYTECZNA  I SKUTECZNY / SKUTECZNA. 


GDY ZACZNIESZ PUBLICZNIE PRZYZNAWAĆ SIĘ DO WIARY W JEZUSA LĘKI ODEJDĄ :


" gdyż Większy jest Ten , który jest w Tobie niż ten, który jest na świecie". 1Jn. 4:4


Z autopsji - GM

14 LUTY 2018


WAŻNA INFORMACJA DLA KOŚCIOŁA !!!

Diabeł to wróg pokonany i może on zrobić tylko tyle w Twoim życiu na ile mu pozwolisz. 
Pamiętaj, to Ty ustalasz granice w swoim życiu, której wróg przekroczyć nie może . To jest jak ogrodzenie na posesji - to ono wyznacza granice działki na której mieszkasz i to Ty decydujesz kogo na nią wpuścisz. Wróg dzisiaj z wszelkim ubóstwem duchowym, materialnym i z wszelkimi chorobami jest bezprawnie w Twoim życiu ( chyba, że mu na to pozwalasz przez grzech - wtedy potrzebujesz się upamiętać - czyli zmienić kierunek, odwrócić się od grzechu ).

DOPÓKI jednak nie przyjmiesz PRAWDY , że BÓG w CHRYSTUSIE umieścił Cię w pozycji ZWYCIĘZCY , SPRAWOWANIA WŁADZY I AUTORYTETU w świecie ducha i materii , nie weźmiesz autorytetu nad diabłem. 
Diabeł jest pod Twoimi stopami tylko wtedy, kiedy bierzesz nad nim autorytet !

Jako osoba narodzona z BOŻEGO DUCHA ŚWIĘTEGO masz być w miejscu CHRYSTUSA ( 2Kor 5:20 ) czyli w miejscu panowania nad diabłem - grzechem, lękiem, chorobą itd. - w przeciwnym razie on będzie panował nad Tobą . Trzeciej opcji nie ma.

Na którą z tych dwóch się dzisiaj decydujesz ?
Ty panujesz nad diabłem czy on nad Tobą ?

WYBRAŁEM NR 1 - W MIEJSCE CHRYSTUSA POSELSTWO SPRAWUJĘ

/ POSELSTWO / - presbeuo - ozn. m.in MIEĆ PIERWSZEŃSTWO - to znaczy, że tam, gdzie niesiesz CHRYSTUSA - pierwszeństwo ma błogosławieństwo , nie przekleństwo ! 

Z BOŻEGO DUCHA ŚWIĘTEGO - G.Mężyk

13 LUTY 2018

"A z tego wiemy, że GO znamy , jeśli przykazania jego zachowujemy". 1Jn. 2:3

"ZNAMY" - / ginosko / - oznacza m.im. " być w zażyłym stosunku ( także miłosnym ) "
- PRAWDZIWE POZNANIE PRZYCHODZI PRZEZ PRAWDZIWĄ MIŁOŚĆ -

- PRAWDZIWA MIŁOŚĆ ZBUDUJE PRAWDZIWĄ, NIEOBŁUDNĄ RELACJĘ -

- JEZUS CHRYSTUS JEST MIŁOŚCIĄ ... BĄDŹ Z NIM W ZAŻYŁEJ RELACJI -

Z miłości - G.Mężyk

23 sierpień 2017

SZCZĘŚCIE...

"Lecz moim szczęściem być blisko BOGA..." ps.73:28
Kiedy pomyślisz o swoim życiu to Twoim pragnieniem jest , aby było ono szczęśliwe czy nieszczęśliwe ? Prawdopodobnie większość ludzi marzy o szczęśliwym życiu... Skąd bierze się to pragnienie w człowieku - być szczęśliwym ? z BOGA, który stworzył człowieka, z BOGA, który z natury jest szczęśliwy. Dlaczego jest szczęśliwy ? bo ma wszystko i jest zdrowy. Możesz być osobą, która ma wszystko , a być nieszczęśliwa/y z powodu braku zdrowia. Możesz też być osobą, która jest zdrowa, ale nieszczęśliwa/y z powodu ubóstwa duchowego i materialnego. BÓG MA WSZYSTKO I JEST ZDROWY - zaprzyjaźnij się z NIM..., z JEGO BOŻYM SŁOWEM..., Z JEGO DUCHEM ŚWIĘTYM... ON ma wszystko i pragnie podzielić się tym co ma ze swoimi przyjaciółmi ... BÓG nie błogosławi swoich wrogów, ON błogosławi swoich przyjaciół. Zostań z BOGIEM ...,  PGM

27 lipiec 2017

NIE OPUSZCZAJ SPOŁECZNOŚCI Z BOGIEM !

"...Dlatego wy się wzmacniajcie i niech nie słabną wasze ręce, bo zapłata czeka za waszą pracę".2kron.15:7
Warunkiem otrzymania w tym świecie zapłaty jest to, że człowiek musi nieraz ciężko i długo pracować co nieraz prowadzi do wyczerpania psychicznego i fizycznego oraz często do oddzielenia od społeczności z BOGIEM. Biblia pokazuje, że czas, w którym Izrael żył bez BOGA był to ciężki czas -niebezpieczny, czas wojny ,udręki, strachu, zamieszania , fizycznego i psychicznego wyczerpania. Czy taka jest wola Boża dla Bożego ludu ? Oczywiście, że nie! Kiedy człowiek zatem mija się z Bożą wolą ? Przede wszystkim, kiedy nie żyje w relacji z BOGIEM : werset 2 o tym mówi :"Pan był z wami, dopóki byliście z Nim; - Bożą wolą jest to, aby człowiek nieustannie żył w relacji z BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM i JEGO ŻYWYM SŁOWEM - JEZUS.... Dalej jest napisane:
"...i jeżeli Go będziecie szukać ( badać, prosić, radzić się ) znajdziecie Go, ale jeśli Go opuścicie- opuści was."
Nie opuszczaj BOGA ( Jer.2:13), nie opuszczaj spotkań z NIM, nie opuszczaj wspólnych zebrań ( hebr.10:25), nie opuszczaj swoich rąk dopóki nie zobaczysz zwycięstwa nad daną sprawą ( 2Moj.17:8-16), dbaj o intymną relację z DUCHEM ŚWIĘTYM (Mat.6:6) , a wtedy PAN sprawi, że niczego ci nie braknie (ps.23) , będziesz chodzić w BOŻYM odpocznieniu (hebr.4:9) i zwycięstwie ( ps.1:1). Nie wycofuj się z pragnienia, aby dojść w swoim życiu do miejsca służenia PANU, - radość wypełni twoje serce (ps.100:2), a BÓG zatroszczy się o każdą dziedzinę twojego życia (Mat.6:33). Niech Was Kochani BÓG OBFICIE BŁOGOSŁAWI.
G.Mężyk

23 kwiecień 2017

Miłość do Boga

Kiedy jesteś w zażyłej relacji z BOGIEM, zaczynasz poznawać JEGO wolę do swojego życia, a kiedy zaczynasz ją wypełniać, ON zaczyna wypełniać Twoje życie SWOIM błogosławieństwem, SWOJĄ obfitością.

Pozdrawiam i błogosławię kochani, gm

13 kwiecień 2017

BOŻA OBECNOŚĆ

"Szukałem PANA i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich" Psalm 34:5

PRZEBYWANIE W BOŻEJ OBECNOŚCI PRZYNOSI ZAWSZE EFEKT WOLNOŚCI.   pozdrawiam i błogosławię, gm

13 marzec 2017

WIARA NIE DZIAŁA ..., dlaczego ?

"Zaprawdę powiadam Wam: ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to co mówi, spełni mu się" Mar. 11:23

WIARA działa SAMA w sobie bez wątpienia. Zwątpienie - to zwykły demoniczny duch i WIARA nie ma z nim nic wspólnego.  Zwątpienie - z hebr. KeHeH -ozn. m.in. "stłumiony", a więc zadaniem tego ducha jest TŁUMIĆ WIARĘ BOGA W TOBIE. DLATEGO bądź przyodziany/a w szatę CHWAŁY I UWIELBIENIA BOGA jeśli nie miła jest Ci obecność w Twoim życiu wroga. Zwątpienie wtedy samo odejdzie, a WIARA swobodnie poruszać w Tobie się będzie.

"DUCH WSZECHMOCNEGO PANA NADE MNĄ, gdyż PAN namaścił mnie ..., abym dał  płaczącym nad Syjonem ... pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia"

                                                                                                                                                                                                                                                        Iz. 61:1 i 3


WIARA NIE DZIAŁA WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI DUCHAMI DEMONICZNYMI np. NIE MOŻESZ NARZEKAĆ I JEDNOCZEŚNIE CHODZIĆ W WIERZE PONIEWAŻ JEDNO DRUGIE WYKLUCZA.  

Pozdrawiam bardzo serdecznie - Pastor Grzegorz Mężyk

22 grudzień 2016

Decyzja

BÓG stworzył człowieka na Swoje podobieństwo (1Moj.5:1) ,a więc "musiał" go również obdarzyć wolną wolą (BÓG działa jak chce, robi co chce, mówi co chce itd. - podobnie funkcjonuje człowiek). W wyniku tej wolności człowiek ma prawo do podejmowania własnych decyzji. Niestety jednak w jakiejś mierze te decyzje prowadzą człowieka do grzechu, a konsekwencją grzechu jest zawsze ubóstwo duchowe i materialne. W wyniku tego ubóstwa ( choroba ,brak pracy, brak czasu, złe relacje itd.) człowiek szuka winnego swojej sytuacji, a więc "wyrok" najczęściej pada na dawcę życia - BOGA . Pytam, logicznie rzecz biorąc- czy BÓG jest winny temu jaką decyzję człowiek podejmuje w swoim życiu ? 
JEZUS CHRYSTUS zgodził się przyjść na ten świat, aby każdy kto w Niego uwierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny (Ew.Jana 3:16). Najlepszą decyzję jaką człowiek może podjąć w swoim życiu to porzucić własną drogę grzechu (czyli życia niezależnego od BOGA) i przyjąć Jezusa do swojego serca. Czy to ma sens ? Ja z zasady z BOGIEM nie dyskutuję. Zgadzam się z Jego Słowem i Jego wolą dla mojego życia. On dał mi swoje życie, ja dałem MU swoje. Pozdrawiam, Grzegorz Mężyk 

21 listopad 2016

Co się stało to się nie odstanie

"I stało się ..." Łk.6:1
Co się stało to się nie odstanie, odkupienie od śmierci jest TYLKO przez Jezusa śmierć i zmartwychwstanie.
Nie znajdziesz innej drogi do Bożego błogosławieństwa, bądź więc uczniem Jezusa, a On wskaże Ci drogę do Swojego Królestwa. Rozważaj Boże Słowo - to jest chleb duchowy , który sprawia, że jesteś stworzeniem nowym. 
Z inspiracji Bożego Ducha Świętego - pgm. Miłego dnia Kochani :)

24 październik 2016

Posłuszeństwo jest decyzją

Im szybciej nauczysz się poddawać swoje życie w posłuszeństwo DUCHOWI ŚWIĘTEMU, tym szybciej znajdziesz się w miejscu zwycięstwa w CHRYSTUSIE.           "... i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał". Hbr.5:8

Bożego prowadzenia dla Wszystkich :) G.Mężyk

4 październik 2016

Składaj świadectwo o PANU JEZUSIE

Jeśli wstydzisz się świadczyć innym o PANU JEZUSIE wówczas autorytet nad Twoim życiem zaczyna sprawować duch tchórzostwa i lęku. Życie pod jego wpływem to życie pod przekleństwem ( zatrzymany jest Boży wpływ - rozwój ). Boże błogosławieństwo i rozmnożenie uwalniane jest zatem do Twojego życia wtedy i tylko wtedy, kiedy WIERZYSZ i MÓWISZ o tym kim jesteś w CHRYSTUSIE, co masz w CHRYSTUSIE i co możesz w CHRYSTUSIE. Brak świadectwa o tym jest świadectwem na panowanie lęku. Pozostawanie w relacji z lękiem prowadzi do  zatrzymania rozwoju wiary w Boże Słowo. Pokonujesz lęk ufając całkowicie temu co Bóg mówi do Ciebie. 

"Albowiem nie dał nam BÓG ducha bojaźni ( tchórzostwa ), lecz mocy i miłości i zdrowego zmysłu, panowania nad sobą, umiarkowania. Nie wstydź się więc świadectwa o PANU naszym..." 2Tym.1:7-8a

Życzę wszystkim zwycięskiego życia w CHRYSTUSIE :)

 

29 wrzesień 2016

Weź autorytet z nieba

"Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje" Ps.62:2

Zbawienie - J'Szu^A - pochodzi tylko z nieba od BOGA - jest NIM JEZUS CHRYSTUS. Co zatem mamy w CHRYSTUSIE ? Tutaj J'Szu^A oznacza : zbawienie, wybawienie, pomoc, obfitość, zwycięstwo. Mamy też w CHRYSTUSIE uciszenie ( spokój ) duszy naszej. Dusza to miejsce odczuwania żądz, siedlisko emocji i namiętności. Słowo Boże naucza nas w tym miejscu, że autorytet i władza nad duszą, która potrzebuje żyć w pokoju, a zatem potrzebuje być uwolniona i wolna od żądz tego świata, złych emocji, namiętności, od wpływu złego, pochodzi z nieba od BOGA. Jak wziąć autorytet, który JEZUS przekazał swojemu Kościołowi ? Przede wszystkim przez wiarę w to, że dzisiaj jako osoba narodzona na nowo z BOŻEGO DUCHA sprawujesz poselstwo na ziemi w miejsce CHRYSTUSA  (2 Kor.5:20) i , że On dał Tobie tę mądrość , autorytet i władzę do uwalniania od złego zgubionych dusz (Mk.16:17). J'Szu^A jest ZWYCIĘZCĄ, ale to zwycięstwo realizuje się na ziemi , kiedy ON może się poruszać w Tobie i przez Twoją osobę.  Nie bój się zatem  czynić to co czynił JEZUS będąc na ziemi, bo masz na to zgodę z nieba.

  • Pokój Wam kochani :) gm

5 wrzesień 2016

Nie zaniedbuj swojego powołania

"W swoich dłoniach kryje błyskawicę i każe jej trafić w cel". Job 36:32

W tym miejscu Bóg wyraźnie mówi, że to błyskawica jest narzędziem w Jego rękach do wykonywania JEGO poleceń. Wszystko co znajduje  się w Bożych rękach jest przeznaczone , aby wykonać konkretne zadanie. Tak i Twoje życie odkąd jest złożone w rękach Boga , jest bezpieczne, ale też i przeznaczone do konkretnego działania na rzecz Królestwa Bożego.  Nie zaniedbuj więc swojego powołania , daru łaski, który masz w Chrystusie.

Kocham Was bardzo... , gm

14 lipiec 2016

Wybierz życie wojownika

"A gdy faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki , mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. A synowie izraelscy wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni". 2Moj.13:17-18

Obawa i lęk przed walką z wrogiem spowodowała u Izraelitów to, że musieli iść do ziemi obiecanej okrężną drogą, przez pustynię. Jest krótsza droga, aby osiągnąć to co przygotował dla Ciebie BÓG, ale musisz stoczyć osobistą walkę ponieważ na drodze do Bożego błogosławieństwa stoi wróg-szatan. Lęk przed nim prowadzi na pustynię życiową i czasem wydawać się może, że obejdziemy wroga, że jakoś to będzie... Ale jakoś to było tak, że ci, którzy szli okrężną drogą , nie weszli do ziemi obiecanej. Czy decydujesz się zatem dzisiaj na życie pustelnika, czy na życie wojownika ? Od tego zależy, którą drogą poprowadzi Cię dobry Bóg.

Życzę Wam kochani zwycięskiej decyzji:) pgm 

29 czerwiec 2016

Walcz o życie

JEZUS CHRYSTUS jest tchnieniem życia. Nigdy nie ustawaj w walce o życie. Nigdy nie pozwól, aby Twoje życie zostało schwytane i zniszczone przez wroga, a tych których wróg schwytał, walcz o nich i wypuszczaj na wolność (Iz.58:6). Poddaj swoje życie w niewolę Chrystusowi, bo z NIM występujesz z pozycji zwycięzcy. Bądź Bożym Wojownikiem.

"Pomazaniec Pana, który był naszym tchnieniem, został schwytany w ich dołach, ten o którym myśleliśmy, że w jego cieniu będziemy żyć między narodami". Treny 4:20

Zycięskiego dnia kochani :)

7 czerwiec 2016

Zaufanie jest wynikiem relacji

"Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni". Ps.37:5

W tym fragmencie Bożego Słowa BÓG OJCIEC zwraca się do swoich dzieci: "poznawaj Mnie wciąż na nowo głębiej i głębiej ponieważ tylko wtedy będziesz w stanie ufać Mi z całego serca we wszystkim..."   Możemy zauważyć tutaj pewną prawdę: głębokie zaufanie PANU JEZUSOWI nie jest możliwe jeśli nie mamy głębokiej relacji z NIM, a jakość naszego życia będzie zależała od tego na ile decydujemy się "wejść" w to co do nas PAN JEZUS mówi. Proszę więc, nie zaniedbujrelacji z PANEM.
7 marzec 2016

Czy to "nie" jest dosczętnie zniszcone w Twoim życiu ?

" On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń" Ef.2:15-16
JEZUS CHRYSTUS nie tylko zniweczył przez krzyż nieprzyjaźń, ale także każde "nie", które nie miało swojego źródła w BOGU: nie/wiarę, nie/uprzejmość, nie/uczciwość, nie/opanowanie, nie/przebaczenie, nie/dostatek, nie.../posłuszeństwo DUCHOWI ŚWIĘTEMU, nie/pokój, nie/śmiałość, nie/cierpliwość, nie/czyste myśli, nie/czyste motywacje, nie/zdrowe funkcjonowanie, itd.
To tylko niektóre rzeczy , które NIE muszą panować w Twoim życiu. NIE przejmuj sposobu działania do swojego życia od ducha tego świata, bo to /nie/ przyniesie dobrego owocu , ale szukaj rozwiązań, które mają swoje źródło w BOGU- JEZUSIE-DUCHU ŚWIĘTYM.
Pozdrawiam serdecznie , gm


9 marzec 2016

ZAUFAJ BOGU

"Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza, i zyskasz życie swoje jako zdobycz, bo mi zaufałeś-mówi Pan" Jer.39:18
Zaufanie to decyzja. Jeśli zdecydujesz się zaufać Bogu, Twoje serce wejdzie w miejsce pokoju i odpocznienia.
"Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a ON WSZYSTKO dobrze uczyni" Ps.37:5

Pozdrawiam z serca, gm


19 marzec 2016

Stare przeminęło

Wróg chce odzyskać swoją pozycję w Twoim życiu, jaką utracił od momentu,  kiedy  Twoje życie jest poddane JEZUSOWI, dlatego nie  miej zgody w swoim duchu na to , aby  funkcjonować  "po staremu".

"Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie NOWYM jest stworzeniem, STARE przeminęło, oto wszystko stało się nowe" 2kor.5:17

Bożego błogosławieństwa dla wszystkich:)
gm30 marzec 2016

Relacja z Bogiem

Rozmyślam nad życiem PANA JEZUSA i pierwsza myśl jaka pojawiła się w moim sercu jest taka : . . DUCH PANA JEZUSA BYŁ W CIĄGŁEJ- nieustannej RELACJI – komunikacji z BOGIEM OJCEM i z DUCHEM ŚWIĘTYM, a życie JEGO było całkowicie poddane woli BOGA – i to się nie zmieniło do końca życia PANA JEZUSA.
"Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady" 1P 2:21
Bóg Ojciec  pragnie mieć z Tobą bliską relację, 
Niech Was Bóg błogosławi kochani :)
gm18 kwiecień 2016

pokój jest wynikiem przebaczenia


"I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego" Kol.1:20     JEZUS powiedział: "pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam..."  Jn.14:27.   Naszym dziedzictwem w Chrystusie jest m.in. pokój i możemy  go doświadczać  , kiedy decydujemy się  przebaczać innym, a nawet sobie samemu.  Przebaczenie otwiera drzwi do BOŻEGO pokoju.

Spokojnego dnia kochani :) gm


26 kwiecień 2016

to powoduje duchową śmierć

"Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam, w przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które Ja sam stworzyłem". Iz.57:16

Spór, ciągłe gniewanie się na człowieka ... Gdyby Bóg nie zrezygnował z tego, wszystko co żyje dosięgła by śmierć - fizyczna i duchowa. Dlatego JEZUS CHRYSTUS przyjął na siebie gniew BOŻY, abyśmy my byli wolni i mogli żyć  pojednani z BOGIEM przez krzyż JEZUSA. Dzisiaj mamy dostęp do tego , aby przebaczać innym ludziom jak i nam BÓG przebaczył wszystko w CHRYSTUSIE. Ale jeśli nie chcemy zrezygnować z nieprzebaczenia, z gniewu i z prowadzenia sporów wówczas śmierć duchowa zaczyna zaglądać do naszego życia wchłaniając po kolei każdą jego dziedzinę począwszy od relacji z BOGIEM OJCEM. Żyj więc tak, by spór i gniew i nieprzebaczenie nie wzięły autorytetu nad Twoim życiem.

Pa kochani :)


9 maj 2016

Nie wszystko pochodzi od BOGA

 Ps.138:2 "...bo nad wszystko wywyższyłeś imię i Słowo swoje"

Zobaczmy kochani na pewną prawdę zawartą tutaj w tym Słowie :tutaj „wszystko” nie jest równe BOGU. Nasuwa się zatem pytanie :co to jest "wszystko" ?

"Wszystko" może być bogiem,  „wszystko” może się stać dla człowieka bogiem: dom, praca, samochód , dzieci, mąż, żona ,służba , pieniądze, pozycja, władza, itd., a nawet choroba . "Wszystko" może być z pozoru atrakcyjne i godne pożądania: "Znowu wziął GO diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał MU wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł JEZUSOWI :to WSZYSTKO dam ci jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon." Mt.4:8-9

Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedno bardzo ważne zdanie, które wychodzi z ust diabła : "to WSZYSTKO dam ci ..." Wniosek stąd płynie taki : nie wszystko pochodzi od BOGA nawet jeśli są to rzeczy dobre, i nie wszystko przyniesie w efekcie owoc życia. Diabeł pokazał PANU JEZUSOWI tylko chwałę tych królestw, ale kiedy diabeł mówi „to wszystko dam Ci...” to potrzebujemy mieć zrozumienie , że „wszystko to wszystko” łącznie z chorobami, ubóstwem duchowym i materialnym, z rozbitymi relacjami w rodzinie czyli mówiąc ogólnie diabeł chce zasiać w Twoje życie nasienie śmierci , które może być ukryte głeboko nawet pod postacią „chwały” i w tym co dobre, a nawet często fascynujące np. bardzo dobrze płatna praca i związana z nią wysoka pozycja może się wiązać z całkowitym poświęceniem się dla niej co wiąże się np.z utratą relacji z DUCHEM ŚWIĘTYM, następnie z rodziną, a w efekcie jej całkowitym rozbiciem.

Jak rozpoznać zatem to co pochodzi od BOGA od tego co od NIEGO nie pochodzi ? PAN JEZUS powiedział :” pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam ...”Jn.14:27a .  Na podstawie tego co PAN JEZUS tutaj powiedział możemy zobaczyć pewną bardzo ważną zasadę : BÓG OJCIEC zawsze pragnie wprowadzać swoje dziecko w nowe rzeczy i temu prowadzeniu ZAWSZE towarzyszy BOŻY POKÓJ , który z kolei towarzyszy nam przy podejmowaniu ważnych lub mniej ważnych decyzji. Jeśli zatem nie masz pokoju w jakiejś sprawie – nie podejmuj decyzji na szybko, ale czekaj i módl się do PANA , a przede wszystkim „powierz PANU drogę swoją , zaufaj MU, a ON WSZYSTKO dobrze uczyni” Ps.37:5

"A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie" Flp.4:7


SZALOM,  pgm :)
ul. Moniuszki 22
41-902 Bytom
Zadzwoń do nas:
602-136-758

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.